Údaje spoločnosti:

proLabs s. r. o.
Drotárska cesta 37
811 02, Bratislava
Slovenská republika

IČO:       45 249 423
DIČ:       2022913244

č. účtu:  2929827030/1100
IBAN:     SK2611000000002929827030
SWIFT:   TATRSKBX

zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 61221/B